Video thumbnail for youtube video Wrack, de cel-shaded arcade stijl fps - Kijk-Online | De gamesite waar games en gamers samenkomen